Statut i sprawozdania

CELE FUNDACJI MALAK:

 1. propagowanie chrześcijańskiej kultury i sztuki, między innymi przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi multimedialnych i komunikacyjnych,
 2. działalność w zakresie kultu religijnego, w szczególności poprzez organizację rekolekcji, spotkań modlitewnych, pielgrzymek, konferencji oraz koncertów,
 3. działalność charytatywna,
 4. pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym i w trudnej sytuacji życiowej,
 5. przeciwdziałanie demoralizacji dzieci, młodzieży i dorosłych,
 6. przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu i dyskryminacji ze względu na religię, poglądy polityczne, wyznawane wartości,
 7. pomoc ofiarom wojen, konfliktów zbrojnych oraz katastrof,
 8. promowanie i organizacja wolontariatu,
 9. kształtowanie społecznej wrażliwości na los ludzi zagubionych w swoim człowieczeństwie oraz poczucia międzyludzkiej solidarności,
 10. działalność wspomagająca rozwój intelektualny i edukacyjny osób z rodzin patologicznych oraz będących w trudnej sytuacji finansowej,
 11. działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 12. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 13. inicjowanie i propagowanie różnych form wypoczynku, w szczególności sprzyjających rozwojowi duchowemu i intelektualnemu.

***

STATUT

i inne dokumenty:

▪Statut Fundacji MALAK

▪Regulamin przyznawania darowizn

▪Wniosek o udzielenie darowizny

***

SPRAWOZDANIA

merytoryczne i finansowe:

▪ za rok 2017 >>

▪za rok 2016 >>

▪za rok 2015 >>

▪za rok 2014 >>

▪za rok 2013 >>

▪za rok 2012 >>

***

DANE REJESTROWE:

Zarząd Fundacji:
Katarzyna Gilewska

Agnieszka Mazurek

Adres:
Fundacja Malak
ul. Plac Na Stawach 1/1
30-107 Kraków

KRS: 0000437870
REGON: 122693187
NIP: 676-245-95-27

***

KONTA BANKOWE:

Rachunek podstawowy (darowizny, wpłaty na Weekend Pełen Łaski):
13 2490 0005 0000 4530 3902 3336

Rachunek pomocniczy (Sklep MALAK):
86 2490 0005 0000 4600 4101 2709