Adam Szustak OP / Akcje charytatywne / News

Adwentowa Akcja Charytatywna zakończyła się sukcesem

12/01/2021

Ta zbiórka przerosła nasze oczekiwania. W niecały miesiąc na konto TROSKI wpłaciliście 1 107 068 zł. Darowizna w całości zostanie przekazane na rzecz psychiatrii dziecięcej – jednej z najbardziej zaniedbanych dziedzin medycyny w Polsce.

Przypominamy, że beneficjentem akcji adwentowej w 2021 r. zostało Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu. Pieniądze od początku miały konkretne przeznaczenie. Konieczne było:

  • wyremontowanie i wyposażenie pracowni tematycznych,
  • wymiana 105 łóżek szpitalnych.

Dzięki Waszej hojności (zebraliśmy o ponad 500 tys. zł więcej niż przewidywaliśmy), możliwe będzie przeprowadzenie kompleksowego remontu Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Oddziału Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu. Trafiają tam dzieci w wieku od 15 roku życia zagrożone wykluczeniem społecznym. Cierpią na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne: schizofrenia, zaburzenia afektywne, odżywiania, emocji, nerwicowe. Leczenie trwa 10 miesięcy i składa się zarówno z farmakoterapii, jak i kilku rodzajów terapii, np. indywidualnej, rodzinnej, zajęć wychowawczych itp. Na oddział przyjmowanych jest 17 pacjentów, ale w kolejce czeka wiele dzieci potrzebujących pomocy.