Adwentowa Akcja Charytatywna „Sobie Życzliwi”

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

 

Boże Narodzenie to ten jeden dzień w roku, w którym w szczególny sposób oczekujemy, że Pan Jezus narodzi się we mnie i w tobie, w sercu każdego z nas. Ten fakt, że sam Bóg wcielił się w ciało człowieka, żył pośród nas, umarł, zmartwychwstał i powróci jest tak niepojęty, że potrzebujemy do tego Adwentu, czasu oczekiwania na ponowne Jego przyjście. W tym okresie przygotowania, obok całej masy komercji, towarzyszą nam tradycje, jak na przykład uczestniczenie w roratach czy zapalanie świec na wieńcu adwentowym w kolejne cztery niedziele.

Dla naszej Fundacji to również czas charytatywnej pomocy – konkretnej, zintensyfikowanej, odpowiadającej na silną potrzebę chwili.

Już po raz piąty wraz z ojcem Adamem Szustakiem OP serdecznie zapraszamy Was do włączenia się w Adwentową Akcję Charytatywną, którą w tym roku nazwaliśmy “Sobie Życzliwi”.

W definicji słowa życzliwość pojawia się stwierdzenie, że „człowiek życzliwy łagodzi cierpienia i przyczynia się do szczęścia innych”, że jest to cecha człowieka, który lubi ludzi i działa na rzecz poprawy ich bytu. Jest to również jedna z cnót społecznych, która wyraża się w słowach, postawie i czynie. Chcielibyśmy, żeby ta postawa była dominującą pośród nas, dlatego wyznaczyliśmy trzy obszary życia społecznego, w których chcemy “ćwiczyć się” w życzliwości wobec:

  1. osób niepełnosprawnych i ich rodzin (pomoc wytchnieniowa);

  2. osób znajdujących się na życiowym zakręcie z powodu: rozwodu, depresji, straty dziecka, uzależnień, braku przebaczenia, niewiary, straty pracy, dachu nad głową, biedy, zaburzeń psychicznych, traumy;

  3. uchodźców i emigrantów oraz ludzi, niosącym im pomoc bezpośrednią.

 

W wielkim uproszczeniu chcemy zachęcić nas wszystkich, żebyśmy pomimo wszelkich podziałów i odmienności poglądów, rozwijali w sobie „postawę pragnienia dobra dla drugiej osoby”, czyli życzliwość [Encyklika Fratelli tutti Ojca Świętego Franciszka o braterstwie i przyjaźni społecznej, (n. 112), vatican.va (pol.)].

Niech to będzie życzliwy Adwent!