Chleb powszedni na wagę złota

Nasza akcja Chleb powszedni na wagę złotadobiegła końca.

Już po raz kolejny jesteśmy zachwyceni Waszą hojnością. Bardzo Wam dziękujemy!

Podziękowania od o. Adama

W sumie zebraliśmy aż 355340,48 zł,które przekażemy Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta.

RAPORT TPBA – AKCJA CHLEB POWSZEDNI

________________
W listopadzie przeżywaliśmy I Światowy Dzień Ubogich. Jego obchody trwały cały tydzień. Nie chcemy zatrzymać się na jednorazowym wydarzeniu, ale pójść o krok dalej. Ponadto kończący się rok liturgiczny dedykowany był w Kościele obchodom setnej rocznicy śmierci św. Brata Alberta, który swoje życie poświęcił w 100% nędzarzom.
Zapraszamy Was do włączenia się w zbiórkę adwentową dla najuboższych – CHLEB POWSZEDNI NA WAGĘ ZŁOTA.
Zima to najtrudniejszy czas dla osób ubogich i bezdomnych. Niesprzyjająca pogoda, rozprzestrzeniające się choroby, przepełnione noclegownie, brak ciepłych ciuchów czy rozgrzewającego posiłku. To również samotność pośrodku dużych miast, rozbudowanych osiedli, zatłoczonych ulic i zabieganych ludzi.
Na mapie Polski są organizacje, fundacje, stowarzyszenia, które starają się odpowiadać na potrzeby osób żyjących często na marginesie społeczeństwa. Jedną z takich instytucji jest Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Zebrane w czasie Adwentu środki przekażemy na podejmowane przez nie inicjatywy.

O TOWARZYSTWIE POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA
• Powstało w listopadzie 1981 roku we Wrocławiu, aby nieść pomoc osobom bezdomnym, głodnym i wykluczonym społecznie.
• Obecnie Koła TPBA obejmują 67 miast w Polsce i prowadzą ponad 140 różnych placówek pomocy całodobowej i wsparcia dziennego.
• Schroniska i noclegownie oferują ok. 2800 miejsc po­bytu.
• Stołówki charytatywne wydają codziennie 2200 gorących posiłków.
• Łącznie w 2016 roku z pomocy Towarzystwa skorzysta­ło 45 000 osób bezdomnych, biednych i potrzebujących pomocy.
• Za przykładem św. Brata Alberta Towarzystwo Pomocy organi­zuje również aktywizację zawodową bezrobotnych, pomoc me­dyczną dla przewlekle chorych, świetlice dla dzieci oraz punkty wydawania żywności i odzieży.
• Do zadań tych za­trudnia 770 pracowników wzmocnionych wsparciem ponad 2 500 wolontariuszy.

OPIS AKCJI
Zbiórka adwentowa dla najuboższych CHLEB POWSZEDNI NA WAGĘ ZŁOTA trwa od I Niedzieli Adwentu do Wigilii Bożego Narodzenia (3 -24 grudnia 2017 r.)
Celem akcji jest zgromadzenie środków finansowych, które zostaną przekazane na rzecz Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, w szczególności ogrzewalni i schronisk.
Wesprzyj najuboższych!
/tu nr konta, adres, tytułem – nie mogłam skopiować z FB)
Zbiórce adwentowej dla najuboższych CHLEB POWSZEDNI NA WAGĘ ZŁOTA
towarzyszyć będzie licytacja maskotki – misia PANDY przekazanej przez o. Adama Szustaka.

WARTO PRZECZYTAĆ:
1. Nie miłujmy słowem, ale czynem – Orędzie Ojca Świętego na I Światowy Dzień Ubogich
https://w2.vatican.va/content/francesco/pl/messages/poveri/documents/papa-francesco_20170613_messaggio-i-giornatamondiale-poveri-2017.html

2. Ku Ewangelii Ubóstwa – List pasterski Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolity Łódzkiego

Ku Ewangelii Ubóstwa – List pasterski Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego


3. List św. Jakuba – Jk 2, 1-26
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1045