„Cicha noc” Adwentowa Akcja Charytatywna

 

Noc nie jest ani cicha, ani spokojna, jeśli dotyka nas lub naszych bliskich cierpienie. Doświadczeniem szczególnym są sytuacje niedające wielkich szans na poprawę stanu zdrowia, czyli choroby przewlekłe (np. nowotwory). Odpowiedzią na potrzeby osób zmagających się z nimi jest opieka paliatywna świadczona przez hospicja.

 


JAK TO BYŁO?

W 1978 r. do Polski przyjechała Cicely Saunders, założycielka Hospicjum św. Krzysztofa w Londynie, która o idei opieki paliatywnej opowiadała na wykładach w Gdańsku, Warszawie i Krakowie. Zainspirowała grupę krakowian spotykających się przy kościele Arka Pana do rozpoczęcia starań o powstanie hospicjum w Nowej Hucie. W 1981 r. utworzono Towarzystwo Przyjaciół Chorych “Hospicjum”, które uznaje się za początek współczesnej opieki hospicyjnej w Polsce. Kolejnym krokiem było wybudowanie Hospicjum św. Łazarza w Krakowie (hospicjum stacjonarne, kolebka naukowych inspiracji, źródło edukacji społeczeństwa). Równolegle w Gdańsku w 1983 r. powstało Hospicjum Pallotinum, preferujące opiekę nad pacjentem w jego domu.

JAKIE SĄ ZADANIA HOSPICJUM?

Hospicjum sprawuje opiekę paliatywną nad osobą umierającą, doświadczającą cierpienia w wyniku choroby przewlekłej. Jest to leczenie objawowe, mające na celu jak najskuteczniejszą walkę z bólem, a nie likwidujące przyczyny, które doprowadziły do choroby. Polega na pielęgnacji chorego, jak również na wsparciu go na poziomie psychicznym i duchowym. Ponadto hospicjum roztacza opiekę nad rodziną pacjenta, służąc jej wsparciem w okresie trwania choroby, jak i w czasie żałoby. Hospicjum ani nie skraca, ani nie wydłuża życia, ale ma za zadanie zapewnienie jak najlepszej jego jakości, kiedy nie ma możliwości wyleczenia choroby. Nie prowadzi terapii uporczywej, mającej na celu wydłużenie życia pacjenta za wszelką cenę.

RODZAJE HOSPICJUM

Hospicjum domowe – zespół specjalistów roztacza opiekę w domu pacjenta we współpracy z jego rodziną. Zajmuje się szkoleniem bliskich w zakresie opieki i pielęgnacji, wysyła wolontariuszy do pomocy, umożliwia wypożyczenie sprzętu (np. łóżka szpitalnego lub butli z tlenem).

Hospicjum stacjonarne – oddziały opieki paliatywnej w szpitalach lub miejsca specjalnie dedykowane takim formom pomocy. Stosowane jest, kiedy stopień choroby lub jej objawy wymagają stałej opieki specjalistycznej, niemożliwej do zapewnienia w warunkach domowych.

Pomoc dla dzieci i dla dorosłych świadczono jest osobno. Najnowszą formą opieki paliatywnej są hospicja perinatalne – udzielające pomocy rodzinom oczekującym narodzin dziecka, u którego zdiagnozowano upośledzenie lub ciężką chorobę.

 

Niezależnie od rodzaju hospicjum, pomocą służy wyspecjalizowana kadra:

  • lekarze o specjalności medycyny paliatywnej,
  • pielęgniarki,
  • psychologowie,
  • fizjoterapeuci,
  • księża,
  • wolontariusze.

CEL NASZEJ AKCJI

 

Chcemy, żeby noc była naprawdę cicha i spokojna, żeby była chwilą wytchnienia i odpoczynku zarówno dla człowieka doświadczonego chorobą jak i dla jego najbliższych. Wraz z ojcem Adamem Szustakiem OP || Langusta na palmie zapraszamy Was do włączenia się w “Cichą noc” Adwentową Akcję Charytatywną.

 

Mamy prawie miesiąc na zebranie wsparcia finansowego dla hospicjów w Polsce. Nie każda placówka ma dostateczny budżet, żeby zapewnić swoim podopiecznym i ich rodzinom najlepszą opiekę i pomoc w tak delikatnych okolicznościach. Nie pozwólmy, żeby braki funduszy niszczyły idę niesienia ulgi w cierpieniu.

AKCJA ZAKOŃCZYŁA SIĘ 25 grudnia 2019 r.

DZIĘKUJEMY!

Środki finansowe zebrane w ramach tegorocznej Adwentowej Akcji Charytatywnej “Cicha noc” przekażemy wybranym przez nas hospicjom, jak również zostaną wykorzystane na wsparcie działalności Fundacji MALAK.