POD SERCEM. Wielkopostna akcja charytatywna

ZBIÓRKA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

DZIĘKUJEMY!

 

POD SERCEM to wielkopostna akcja charytatywna, której celem jest pomoc kobietom w ciąży, znajdującym się w trudnej sytuacji lub z różnych powodów niebędącym w stanie poradzić sobie z wiadomością o dziecku bądź jego chorobie.

Jak chcemy pomóc?

 

Przez odważne MÓWIENIE o tym.

Mówienie, które nie jest ani dyskutowaniem, ani ocenianiem, ani przekonywaniem. Chcemy przede wszystkim wesprzeć kobiety, dla których informacja o ciąży lub chorobie jeszcze nienarodzonego dziecka jest trudna, przez niepomijanie ich sytuacji oraz wskazywanie instytucji, które w profesjonalny sposób mogą im pomóc.

Nasze działania nie są głosem w sporze pro-life vs. pro-choice. Ponad wszelkimi argumentami stawiamy konkretnego CZŁOWIEKA, który potrzebuje pomocy. Chcemy jak najszerzej dotrzeć z informacją o tym, że jeśli czyjaś siostra, koleżanka, znajoma czy sąsiadka zachodzi w ciążę i zawala jej się cały świat, to na tym zgruzowanym świecie są jeszcze miejsca, w których może szukać realnej pomocy.

Przez finansowe wsparcie instytucji pomagającym kobietom w ciąży oraz rodzicom, którzy dowiadują się,
że ich nienarodzone dziecko będzie żyć krócej od nich.

 

Jako organizacja, która „zawodowo” zajmuje się jałmużną, chcemy uruchomić nasze kanały zbierania środków na pomoc tym, którzy tego potrzebują, a często nie mają sił i możliwości o taką pomoc samemu zabiegać.

 

 

Jakie instytucje zaprosiliśmy do współpracy?

 

  • Stowarzyszenie Dwie Kreski

Dwie Kreski to instytucja w wysoce zindywidualizowany sposób pomagająca kobietom w ciąży, które znalazły się w trudnej sytuacji. Ich pomoc zawsze zaczyna się od rozmowy, która nie jest oceną ani moralizowaniem, ale wsłuchaniem się w potrzeby, pragnienia i trudności danej kobiety, by jak najlepiej zorganizować wsparcie.

Każda pomoc Dwóch Kresek opiera się na relacji z wolontariuszem, który oprócz obecności i rozmowy, organizuje pomoc materialną, finansową, prawną, lokalową, profesjonalną (lekarz, psycholog, terapeutą, doradca zawodowy, doradca laktacyjny, mediator). Pierwszym narzędziem kontaktu Dwóch Kresek z kobietami potrzebującymi wsparcia jest telefon zaufania aktywny codziennie w godzinach 18 – 23. Każda kobieta dzwoniąca pod numer 533 112 121 może być pewna, że nie zostanie oceniona, ale będzie wysłuchana, a także przedstawione jej będą możliwości pomocy i wyjścia z trudnej sytuacji. Organizacja proponuje kobietom rozwiązania, ale nie napiera i pozostawia każdej z potrzebujących wolność wyboru.

Stowarzyszenie Dwie Kreski jest neutralne światopoglądowo – nie wdaje się w spory ideologiczne, tylko skupia się na pomocy. Przez swoje działania chce sprawić, by wszystkie kobiety w Polsce wiedziały, że w sytuacji nieplanowanej ciąży mogą liczyć na realną pomoc bez bycia ocenionym.

Więcej informacji jak działa Stowarzyszenie i jak można się zaangażować znajdziecie na stronie internetowej: https://www.dwiekreski.pl/

 

  • 3 hospicja perinatalne: w Katowicach, Lublinie i Rzeszowie

Hospicjum perinatalne to nie tyle konkretne miejsce, ale koncepcja całościowej opieki nad rodzicami, którzy dowiadują się o chorobie swojego nienarodzonego dziecka. Zwykle odbiorcami takiej pomocy są młode, zdrowe, nieobciążone żadnymi chorobami pary, które po wstępnej diagnozie dowiadują się, że ich nienarodzone dziecko będzie żyć krócej od nich. Potrzebują więc potwierdzenia diagnozy przez specjalistów oraz rzetelnej informacji medycznej, a także wsparcia psychologicznego, prawnego i socjalnego.

Hospicja perinatalne istnieją po to, żeby przedstawić rodzicom możliwość innego wyboru niż przerwanie ciąży. Tworzący je ludzie: pediatrzy, neonatolodzy, położnicy, psychologowie oraz duszpasterze pragną pomagać rodzicom w przyjęciu, a następnie zaakceptowaniu niepomyślnej diagnozy badania prenatalnego. Chcą także towarzyszy rodzicom w czasie trudnej ciąży, służyć swoim doświadczeniem i profesjonalizmem w rozwiązywaniu problemów natury medycznej oraz zapewnić rodzinie wsparcie psychologiczne. Nikt z nich oczywiście nie podejmie się decydowania o losach dziecka za rodziców, ale pracownicy i wolontariusze hospicjów perinatalnych robią wszystko, co w ich mocy, aby być dla rodziców wsparciem w oczekiwaniu na narodziny chorego dziecka.

Placówki, które wspieramy: