Adam Szustak OP / Akcje charytatywne / Epidemia / Langustanapalmie / News / Wszystkie

Jesteście prawdziwymi Przyjaciółmi Afryki!

21/04/2020

540 000 zł na pomoc Afryce!

 

 

Na Wielkopostną Akcję Charytatywną PRZYJACIELE AFRYKI wpłaciliście rekordową kwotę ponad pół miliona złotych! Jest to największa zbiórka w siedmioletniej historii Fundacji MALAK. Bardzo Wam dziękujemy, że tak serdecznie zareagowaliście na apel o. Adama Szustaka OP, Langusta na palmie. Beneficjentami akcji są dwie organizacje, które mają wieloletnie doświadczenie w niesieniu pomocy medycznej w krajach afrykańskich:

 

Fundacja Redemptoris Missio

powstała w 1992 roku w Poznaniu z inicjatywy środowiska naukowego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego. Głównym celem Fundacji jest poprawa zdrowia ludności w najuboższych rejonach świata.
Fundacja działa na rzecz ośrodków misyjnych w kraju i za granicą w zakresie udzielania pomocy medycznej oraz pobudzania wrażliwości wobec ludzkiego cierpienia. Zadaniem Fundacji jest organizowanie pomocy medycznej dla ośrodków misyjnych, przygotowywanie lekarzy, pielęgniarek, studentów kierunków medycznych i misjonarzy do świadczenia pomocy medycznej w krajach tropikalnych; propagowanie wiedzy o pracy misjonarzy oraz edukacja globalna.

Swoją działalnością objęła 247 misyjnych szpitali, przychodni i punktów medycznych w najbardziej zapomnianych zakątkach świata: w Republice Środkowoafrykańskiej, Kamerunie, Tanzanii, Zambii, Etiopii, Ugandzie, Kenii, Czadzie, Indiach, Wenezueli, Madagaskarze, Białorusi i Kazachstanie.

Aby leczyć najuboższych organizuje pomoc materialną i personalną dla ośrodków misyjnych. Wysyła lekarzy, pielęgniarki, położne, dentystów do tamtejszych szpitali i przychodni. Fundacja wspomaga ich również wysyłką środków opatrunkowych i sprzętu medycznego.

 

Przekazaliśmy 350 000 zł Fundacji Redemptoris Missio

 

Wasza darowizna zostanie wykorzystana na:

1. „Operacje Afryka” – misje medyczne w dwóch ośrodkach w Kamerunie i w jednym ośrodku w Republice Środkowoafrykańskiej. Jest to pomoc w zakresie wykonywania zabiegów chirurgicznych takich jak zaćma, przepuklina, rozszczepy podniebienia, skracanie ścięgna Achillesa, cesarskie cięcia czy wyrostki robaczkowe. Lekarze wysyłani na misje przygotowują sobie stanowisko pracy, zabierają ze sobą sprzęt, leki, środki opatrunkowe. Koszt jednej takiej wyprawy to ok. 60 tys. zł. Lekarz w ciągu 3 tygodni jest w stanie zoperować ok. 70 pacjentów. Za swoją pracę nie pobiera wynagrodzenia.

2. Fundusz na operacje dzieci i dorosłych – finansowanie operacji w Afryce bez wsparcia kadrowego i sprzętowego z Polski. Koszt takiej operacji to ok. 3 tys. zł.

3. Wsparcie walki z epidemią COVID-19 w Afryce – dofinansowanie ośrodków misyjnych w celu zakupu środków ochronnych, koncentratorów tlenu, leków, środków dezynfekcyjnych, żywności dla pacjentów.

 

 

Fundacja Afriquia

działa od 2018 roku i również jest związana ze środowiskiem medycznym. Jej głównym celem jest niesienie pomocy medycznej w Afryce, przede wszystkim w Rwandzie. W ramach jej działalności przeprowadzane są szkolenia rwndyjskich lekarzy w zakresie zabiegów ortopedycznych oraz znieczuleń do zabiegów, zarówno na miejscu jak i w Polsce. W grudniu 2019 roku w Central Hospital of Kigali rozpoczął się kilkuletni projekt szkoleń w zakresie implantacji endoprotez stawu kolanowego. Są to pierwsze niekomercyjne zabiegi tego typu w Rwandzie. Do ich przeprowadzenia konieczny jest specjalistyczny sprzęt medyczny, którego obecnie jest zbyt mało w skali potrzeb oraz jest on bardzo zużyty.

CHUK (Central Hospital of Kigali), to szpital w Rwandzie, do którego od 1965 roku trafiają pacjenci z urazami ortopedycznymi. Są to zarówno dorośli jak i dzieci, którzy ulegli wypadkom komunikacyjnym na rowerach lub motorach. Lekarze przeprowadzają rocznie około 3500 operacji. Na 12 milionów mieszkańców jest to główny szpital niosący pomoc w takich przypadkach. Co więcej – jest to jedyny Szpital Uniwersytecki, który kształci lekarzy w całym kraju.

Lekarze niosący pomoc pacjentom w Rwandzie do przeprowadzania operacji potrzebują odpowiednich narzędzi medycznych, bo sama wiedza, umiejętności i chęci nie wystarczą.

 

Przekazaliśmy 190 000 zł Fundacji Afriquia

 

Wasza darowizna zostanie wykorzystana na zakup:

  1. stołu operacyjnego do operacji dzieci i dorosłych, który może działać przy braku prądu,
  2. zestawu operacyjnego akumulatorowego narzędzi ortopedycznych: 2 piły, 2 wiertarki wraz z osprzętem do wszystkich typów operacji na kościach wraz z ładowarką i 4 akumulatorami,
  3. zestawu dwóch ssaków operacyjnych do wszystkich typów zabiegów,
  4. gwoździ udowych do zespoleń złamań.

DZIĘKUJEMY!