Adorator

Nie zapomnij o tym, przygotowując Wigilię

23/12/2015

ADORATOR wyprzedził wszystkie akcje i rekolekcje adwentowe. 22 listopada lawinowo rzuciliśmy się w adorację Pana Jezusa w intencji pokoju na świecie. Dziś myślimy bardziej o Wigilii Jego narodzenia. Jeżeli chcesz dobrze się do niej przygotować, pomódl się za prześladowanych chrześcijan.

Od niedzieli Chrystusa Króla Wszechświata, w dowolnie wybranych godzinach adorujemy Pana Jezusa. Modlimy się w intencji krajów, w których trwają konflikty i chrześcijan, którzy są prześladowani. Wystarczy wpisać się do tabelki na adorator.fundacjamalak.pl, wybrać dzień i czas swojej modlitwy. Tak, aby trwała ona nieprzerwanie.

Na spacerze

Adorujemy Pana Jezusa w kościele, w domu, na spacerze. Przez wybrany czas po prostu z Nim jesteśmy. Naszą obecność i modlitwę ofiarujemy w intencji pokoju. Dzięki tabelce wiemy, że kiedy skończymy, modlitwa nie ustanie. Przejmie ją ktoś z Gdyni, Wrocławia lub Scunthorpe.

Ty też włącz się w adorację >> i dobrze przygotuj się do Wigilii.

Adoratora wspierają Langusta na Palmie i Dominikanie.pl.