News

Pieszo przez Afrykę – wspieramy pielgrzymkę w intencji pokoju

18/06/2015

Wsparliśmy pieszą pielgrzymkę Janusza i Darwiny Matuszczaków do sanktuarium Matki Bożej w Kibeho w Rwandzie. To małżeństwo z Chrzanowa od wielu lat wędruje do miejsc świętych (byli już m.in. w Rzymie, Santiago de Compostela, w Gruzji oraz wielokrotnie w Wilnie i Częstochowie), by modlić się w intencji pokoju oraz za ludzi, których Pan Bóg stawia na ich drodze.

W tym roku planują pokonać drogę z Ugandy do Rwandy, a mottem ich pielgrzymki są słowa z Ewangelii „Idźcie na cały świat” (Mk 16,15). Podczas drogi będą modlić się o pokój i pojednanie w Afryce, a szczególnie w Rwandzie, oraz zapraszać młodych z Afryki na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa. Tym razem ich pielgrzymka to także konkretne wsparcie materialne dla lokalnej wspólnoty.

Idąc przez Afrykę, chcą bowiem spełnić marzenia dzieci, którymi opiekują się zaprzyjaźnione z nimi Siostry od Aniołów. Z tego powodu 20 czerwca podczas Pikniku Świętojańskiego w Chrzanowie zorganizowali loterię fantową, z której cały dochód został przeznaczony na przedszkole prowadzone przez Siostry od Aniołów oraz potrzeby dzieci.

Nasza Fundacja wsparła zbiórkę przez darowiznę rzeczową w postaci produktów ze sklepu MALAK, które zostały rozlosowane w loterii fantowej.