Wszystkie

Terapia, kolonie, szkolenia dla opiekunów

10/02/2020

Podczas Adwentowej Akcji Charytatywnej 3D w 2018 r. jednym z miejsc, które wsparliśmy był Dom Dziecka „Słoneczna Polana” w Łodzi. Placówka, która opiekuje się kilkunastoma wychowankami otrzymała 88 720 zł, na rzecz leczenia dziecięcych traum. Taka pomoc ma sens tylko wtedy, gdy jest świadczona przez jakiś czas i nieprzerwanie. Skromny budżet domu dziecka nie dawał takiej gwarancji, a dzięki Waszej hojności udało się zapewnić taką ciągłość chociaż na jakiś czas!

Jak wyglądało wydatkowanie darowizny?

🔴Ze zbiórki #adwent3D zostały pokryte koszty terapii dzieci, w tym terapii sensoryczno-integracyjnej, indywidualnej psychoterapii, logopedii oraz terapii pedagogicznej, łącznie w wymiarze 327 godzin.
🔴Ponadto opłacono liczne wyjazdy zorganizowane dla 15 dzieci, takie jak nadmorskie kolonie w Międzywodziu, półkolonie i obozy terapeutyczne w Mikoszewie, zimowiska w Zakopanem i Zębie oraz wycieczki kulturalne na terenie województwa łódzkiego w łącznej kwocie 12 880zł.
🔴Dzięki funduszom zapewniono dzieciom również specjalistyczną opiekę lekarską w formie konsultacji neurologicznych, stomatologicznych i ortopedycznych oraz zakupu aparatów ortodontycznych dla najmłodszych.
🔴Środki pokryły dodatkowo koszty szkoleń i warsztatów dla kadry, prowadzonych przez trenerów i psychologów, za kwotę 7600zł. Zajęcia miały na celu nie tylko podnoszenie kwalifikacji pracowników i poprawę jakości pracy z dziećmi, ale także dały czas i możliwość wspólnego omówienia trudnych sytuacji, rozwiązania problemów i okazania sobie wsparcia, tak potrzebnego w tego rodzaju pracy.