News / Warsztaty psychologiczne

Żyj po Bożemu – po raz pierwszy!

16/10/2014

Pod koniec października w Wolnym Pokoju Fundacji MALAK ruszyły warsztaty psychologiczne. Nietypowe, ponieważ oparte na Słowie Bożym oraz dające możliwość spojrzenia na siebie z perspektywy najlepszego psychologa – Pana Boga.

Warsztaty Żyj po Bożemu to szansa poznania Bożego pomysłu na własne życie (dzięki konfrontacji z Jego Słowem) oraz doświadczenia przemiany myśli i emocji na bardziej konstruktywne i pozytywne (dzięki zastosowaniu prostych technik psychologicznych używanych w terapii, coachingu czy poradnictwie). Zajęcia prowadzi Maria Krzemień ‒ psycholog, trener i coach.

Więcej o warsztatach psychologicznych w Fundacji MALAK >>

Warsztaty Żyj po Bożemu to cykl sześciu 2,5 godzinnych spotkań, odbywających się co tydzień w okresie od 27 października do 1 grudnia 2014 r.