Obowiązek informacyjny

[Informacja o przetwarzaniu danych osobowych]

Przetwarzanie danych osobowych w ramach zgłoszeń do Rekolekcji następuje w ramach Regulaminu Rekolekcji i nie wymaga dodatkowej zgody, z uwagi na to, że jest niezbędne do wypełnienia regulaminowych świadczeń Fundacji. Przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania newslettera informacyjnego i ofert Fundacji odbywa się na podstawie zgody.

Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/a, iż wskazane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. Udzielenie zgody jest konieczne do świadczenia wskazanych powyżej usług. Niepodanie danych osobowych, odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub jej wycofanie uniemożliwia świadczenie wskazanych powyżej usługi przez spółkę. Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/a o prawie żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych i prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.