Gość w dom

GOŚĆ W DOM to comiesięczne, wieczorne spotkania z ludźmi, którzy odważyli się na wiele.

Projekt ma źródło w misji Fundacji MALAK. Tworzyć, ewangelizować, inspirować – to słowa, które najpełniej oddają istotę pomysłu. Zapraszamy ludzi, którzy działają na chwałę Pana, do podzielenia się doświadczeniem, pasjami, talentami i dobrem. Po co? Aby jaśniej i pełniej zobaczyć szczęście, które Pan Bóg przygotował dla każdego z nas.

W spotkaniach może wziąć udział każdy. Wystarczy zapisać się na gosc@fundacjamalak.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.