Ogłoszenie o pracę

Ogłoszenie o pracę:

poszukiwana osoba do objęcia funkcji

Prezesa/ki Fundacji i dyrektora/ki biura

 

Fundacja MALAK. Jesteśmy organizacją, która w swoich działaniach opiera się na trzech słowach: TWORZYĆ – EWANGELIZOWAĆ – INSPIROWAĆ. Od 2012 r. organizuje różne wydarzenia i akcje charytatywne, we współpracy z o. Adamem Szustakiem OP i Tomaszem Nowakiem OP. Fundacja prowadzi wydawnictwo i sklep, z których dochód przekazuje na działalność dobroczynną i ewangelizacyjną.

Statut Fundacji & strona Fundacji Malak

 

Miejsce pracy: siedziba Fundacji przy ul. Śliwkowej 4 w Krakowie

Nazwa stanowiska: Prezes Zarządu Fundacji i jednocześnie dyrektor biura

 

Opis stanowiska:

 

Zadania:

 • Planowanie projektów odpowiadających celom Fundacji i koordynowanie ich realizacji;
 • Zarządzanie pracą zespołu pracowników Fundacji;
 • Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i skuteczne zarządzanie jej majątkiem;

 

Czyli poszukujemy osoby posiadającej:

 • doświadczenie zarządzania fundacją lub inną podobną organizacją;
 • umiejętność zarządzania zespołem ludzi; w tym kierowania zespołem i ustalania harmonogramu pracy biura oraz pracowników;
 • umiejętność tworzenia i wdrażania planów rozwoju fundacji (plany budżetu oraz strategii rozwoju dla fundacji);
 • umiejętność ewaluacji pracy zespołu z podjętych planów, realizacji celów i wyciągania wniosków na kolejne działania;
 • umiejętność prowadzenia kreatywnych spotkań;
 • umiejętność motywowania pracowników i jednocześnie dawania im przestrzeni w działaniach;
 • umiejętności koordynacyjne bez mikrozarządzania;
 • kreatywność i umiejętność twórczego zaangażowania w tworzenie i rozwój projektów;
 • rozeznanie w pozyskiwaniu sponsorów i nowych źródeł dochodu fundacji; znajomość rynku i źródeł finansowania organizacji pozarządowych;
 • umiejętności potrzebne do reprezentowania Fundacji na zewnątrz.

Zależy nam, aby nowym Prezesem i dyrektorem biura Fundacjibyłaosoba z inicjatywą, potrafiąca w twórczy sposób realizować dotychczasowe cele Fundacji oraz wyznaczać nowe kierunki, a także osoba posiadająca umiejętności miękkie i twarde w zarządzaniu organizacją oraz zespołem – stanowczość/konsekwencja w realizacji podjętych projektów przy jednoczesnej współodpowiedzialności za nie.

 

Co oferujemy?

 • umowę o pracę;
 • wynagrodzenie wysokości: 6000 – 7000 zł. netto – zależnie od umiejętności i doświadczenia zawodowego;
 • pracę w biurze Fundacji w Krakowie, przy ul. Śliwkowej 4, we wspólnie ustalonych godzinach;
 • pracę w przyjaznej atmosferze;
 • możliwość realizacji ważnych społecznie misji.

 

Informacje o przebiegu rekrutacji:

 

 • Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres rekrutacja[at]fundacjamalak.pl do 25.09.2022. W CV prosimy umieścić następujące dane: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, wykształcenie/kursy/szkolenia, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, inne wskazane przez siebie informacje, ważne dla potrzeb rekrutacji, a także jeśli chcesz, napisz kilka słów od siebie, dlaczego chcesz aplikować na to stanowisko;
 • W tytule maila prosimy wpisać „rekrutacja_imię i nazwisko”.
 • Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesach rekrutacji, np.:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Fundację MALAK, z siedzibą w Krakowie przy ul. Śliwkowej 4, w celu prowadzenia rekrutacji. Zapoznałam/łem się z prawem do cofnięcia tej zgody w każdym momencie, zawartym w obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych.”

 • Jeżeli chcesz, abyśmy rozpatrywali Twoją kandydaturę także w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie, poprzez dodanie oświadczenia o treści:

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Fundację MALAK, z siedzibą w Krakowie przy ul. Śliwkowej 4, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych w okresie kolejnych ……. lat.”

 • Aplikacje będą rozpatrywane na bieżąco. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.
 • Wybrane osoby zaprosimy na rozmowy kwalifikacyjne.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Fundacja MALAK, z siedzibą w Krakowie informuje, że:

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja MALAK, z siedzibą w Krakowie, ul. Śliwkowa 4, 31-982 Kraków, KRS 0000437870, NIP 6762459527, REGON 122693187.
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać wysyłając zapytanie drogą mailową na adres: [email protected]
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia zamknięcia rekrutacji na stanowisko, lub – w razie udzielenia odrębnej zgody w tym zakresie – także w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
 5. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.
 6. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.
 7. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8. Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu pracy, są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Otrzymanie przez Fundację MALAK Twojego CV na wskazany w ogłoszeniu o pracę adres e-mail będzie oznaczało zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 10. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO.
 11. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
 12. Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Z powyższych uprawnień możesz skorzystać drogą elektroniczną pod adresem [email protected] Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 13. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.
 14. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.