Dziękujemy, że chcesz nas wspierać swoją modlitwą!

Chcemy, żeby wszystko, co tworzymy pod szyldem Fundacji Malak miało swoje źródło w Panu Bogu. Wiemy, że nawet największe pieniądze będą nam po nic, jeśli stracimy Go z pola widzenia, dlatego prosimy Cię o modlitwę! My też potrzebujemy Twojego wsparcia.

Pomódl się za nas oraz w intencji ludzi, do których wychodzimy z naszymi inicjatywami.

Bóg Ojciec niech nas błogosławi

Niech strzeże nas Bóg Syn,

Duch Święty niech nas oświeca

i da nam oczy, abyśmy patrzyli,

uszy, abyśmy słuchali

i ręce dla Bożej pracy,

stopy, abyśmy szli

i usta, byśmy głosili

Słowo zbawienia

i Anioła Pokoju,

by czuwał nad nami

i z łaski naszego Pana

prowadził nas do Królestwa.

 

Amen.